TEAM FOR RESILIENT ARCHITECTURE

Meistä

TREA Team for Resilient Architecture on kestävään aluesuunnitteluun ja arkkitehtuuriin keskittyvä suunnittelutoimisto, joka toimii rakennetun ympäristön eri mittakaavatasoilla. Helsingissä sijaitseva toimisto on perustettu vuonna 2017.

Tiimimme suunnittelutyön ydin on kehittää rakennettujen ympäristöjen sieto- ja mukautumiskykyä ekologisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin. Rakennettujen ympäristöjen mukautumiskyky on synonyymi myös niiden kyvylle menestyä nykyisen kaltaisessa globaalissa yhteiskunnassa.

Koemme, että tarkoituksenmukaisia ja aikaa kestäviä suunnitteluratkaisuja on mahdollista luoda ainoastaan tiiviissä yhteistyössä hankkeiden osallisten ja elinympäristön käyttäjien kanssa, ja pyrimme hyödyntämään ennakkoluulottomasti erilaisia osallistavia ja käyttäjiä laajasti tavoittavia suunnittelun keinoja.

TREA-tiimin jäsenillä on laaja-alainen kokemus erilaisista suunnitteluhankkeista ulottuen laajoista strategisista suunnitelmista ja visioista aina rakennusten toteutussuunnittelun yksityiskohtiin saakka. Huomioimme aina elinympäristön eri mittakaavat suunnitelman tarkkuustasosta riippumatta, luodaksemme ihmisen kokoisia kauniita ympäristöjä.